Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

TIETOSUOJAILMOITUS

www.rakasturaiteisiin.fi-verkkosivuston rekisterinpitäjä on Pirkanmaan liitto.

Pirkanmaan liitto
Kelloportinkatu 1 B, 3. krs
PL 1002, 33101 Tampere
Y-tunnus: FI08283084

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Jaana Niittyniemi
puh. +358 50 326 1620
jaana.niittyniemi@pirkanmaa.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sivusto on tarkoitettu Pirkanmaan liiton koordinoiman Rakastu raiteisiin -kampanja viestintäkanavaksi. rakasturaiteisiin.fi-sivustolla ei käsitellä kävijöiden henkilötietoja. Sivuston ylläpitäjistä kerätään sivuston ylläpitoon vaadittavat henkilötiedot. Kaikista sivustolla kävijöistä kerätään tietoa evästeiden avulla.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sivuston ylläpitäjien osalta käsiteltävät henkilötiedot ovat seuraavat:
• nimi
• sähköpostiosoite

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan 30 vrk:n sisällä pyynnöstä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen asiakaskäynnin yhteydessä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla, joka löytyy alla olevasta linkistä. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista ja ne antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada kopiot niistä kirjallisena.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolta osoitteessa https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi.

MUILTA SIVUSTOILTA UPOTETTU SISÄLTÖ

www.rakasturaiteisiin.fi-sivustolla on upotettuna kolmansien osapuolten sivustoilla tuotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita). Nämä sivustot voivat kerätä tietoa kävijästä, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida kävijän vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa. Kolmannen osapuolen sovellusten osalta noudatetaan kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Evästeillä (”cookies”) seurataan verkkokäyttäytymistä. Esimerkiksi sitä miltä sivuilta rakasturaiteisiin-fi-sivuille saavutaan, mitkä ovat suosituimpia sivuja ja miten sivuilla liikutaan. Lisäksi kerätään käyttöön liittyviä teknisiä tietoja esimerkiksi päätelaitteesta ja selaimista.

Käytämme näitä tietoja ymmärtääksemme, miten kävijät käyttäytyvät sivustolla ja voidaksemme kehittää sivustoa paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Emme käytä evästeitä käyttäjien yksilöintiin tai niiden välittämiseen kolmannelle osapuolelle.

Vierailemalla Pirkanmaan liiton sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voit ottaa pois käytöstä selaimesi asetuksissa.

Lisätietoa evästeistä ja niiden hallinnoimisesta: Viestintävirasto, evästeet.

SIVUSTOLLA KÄYTETTÄVÄT PALVELUT JA SOVELLUKSET JA NIIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Google Analytics

Google Analytics tallentaa tietoa sivuston kävijämääristä sekä siitä, miten käyttäjät liikkuvat sivustolla, miten kauan sivustolla viivytään, mitä kautta sivustolle tultiin ja mitä linkkejä käyttäjät klikkaavat.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU-/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Seuraavista sovelluksista siirretään henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle: Google Analytics-kävijäseuranta.