Pilotin tuloksia

Pirkanmaa rakastui raiteisiin

Pirkanmaan lähijunapilotin tulokset näyttävät poikkeusajasta huolimatta positiivisilta. Alkuvuonna ennen koronaviruksen leviämistä lähijunalla matkusti yli 229 000 henkilöä, mikä tarkoittaa 9 % nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti työmatkaliikenne Nokian ja Tampereen välillä piristyi alkuvuonna 2020 selkeästi – yli 45 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

 Pirkanmaan lähijunaliikenteen pilotti on osa liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n sopimaa ostoliikennettä, jonka nykyinen sopimus on voimassa joulukuulle 2020. Ensi vuoden ostoliikennesopimuksen sisällöstä on neuvoteltu syksyn aikana. VR:n tavoitteena on jatkaa pilottia, ja neuvottelut ensi vuoden ostoliikenteestä ovat parhaillaan käynnissä. Lähijunaliikenteen jatkamiselle on suuri tarve, ja edellytysten parantaminen on sisällytetty hyvin mm. Tampereen seudun MAL-sopimukseen.  

Ajatuksia ja kommentteja lähijunapilotista

Pilottihankkeessa on ollut mukana useita toimijoita, jotka ovat tehneet systemaattisesti ja sydämellä yhteistyötä loppuvuodesta 2019 alkaen. Raideliikennettä ovat olleet reipastamassa Pirkanmaan liitto, VR, Nysse, Tampere, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Akaa, Juupajoki, Lempäälä, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano ja Sastamala. Toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että lähijunapilotin rooli Pirkanmaalla on ollut merkittävä. 

Junaliikenne on pirkanmaalaisten yhteinen asia
– pilotti on syventänyt toimijoiden välistä yhteistyötä.
Pirkanmaan liitto
Liikenteellinen saavutettavuus on meille strateginen elinehto. Kuntalaiset ottivat lisääntyneet lähijunavuorot heti omakseen ja positiivista palautetta on tullut paljon. Matkustajamäärien kasvu näkyi erityisesti Viialan asemalla, mikä kertoo sujuvan junaliikenteen tarpeellisuudesta alueellamme.
Akaan kaupunki
Toivomme VR:llä, että pääsemme jatkamaan lähijunapilotin liikennöintiä ja sujuvien junayhteyksien tarjoamista kasvavalla Pirkanmaan alueella jatkossakin.
VR
Olosuhteisiin nähden onnistuimme hyvin. Korona muutti paljon tekemisen muotoja ja tapoja, mutta lähijunaliikenteen jatkaminen on osoittautunut tarpeelliseksi. Se on tärkeä osa raideliikennekokonaisuutta ja joukkoliikennepalveluita.
Pirkanmaan liitto
Ekologisesti kestävä liikkuminen tulee varmasti lisääntymään tulevaisuudessa, minkä vuoksi junaliikennettä tulee yhä kehittää Pirkanmaalla. Tampere kasvaa ja kehittyy vetovoimaisena maakunnan keskuksena, ja esimerkiksi Uros Liven myötä tapahtumakävijöiden kulkemista areenalle pitää helpottaa junayhteyksillä.
Akaan kaupunki
Pirkanmaan liikennejärjestelmää kehitetään joukkoliikenteeseen tukeutuen. Joukkoliikenteessä palvelutason tulee olla houkutteleva käyttäjille ja tässä riittävän tiheillä vuoroväleillä on iso merkitys.
Pirkanmaan liitto
Tulevaisuuden liikennejärjestelmän tulee tarjota päästöttömiä joukkoliikkumisratkaisuja. Raitiotie ja lähijunaliikenne muodostavat Tampereen seudulla joukkoliikennejärjestelmän rungon. Pilotti oli hyvä alku lähijunaliikenteen pysyvälle kehittämiselle ja osoitti, että kysyntää on ja jo nykyinen ratainfrastruktuuri mahdollistaa junatarjonnan lisäämisen.
Tampereen kaupunki
Pilotti onnistui hyvin niissä puitteissa, jotka korona asetti. Työtä kuitenkin riittää edelleen. Juna tulee olemaan merkittävässä roolissa Nyssen tuoteperheessä, yhtenä vaihtoehtona. Näin saadaan kattava joukkoliikenneverkosto.
Nysse
Lähijunapilotti otettiin vastaan innostuneen uteliaasti. Lähijunailu koetaan Orivedellä tärkeäksi liikkumisen muodoksi. Lisääntyneistä lähijunavuoroista saatiin runsaasti positiivista palautetta käyttäjiltä. Orivedellä käynnistettiin lähijunapilotin innoittamana myös ihan uudenlainen Nyssykkä-palvelu. Kyseessä on palvelu junan liityntäliikenteeseen Oriveden keskustan ja Oriveden rautatieaseman välillä. Palvelu toteutetaan kutsujoukkoliikenteenä, jossa asiakas tilaa kyydin etukäteen.
Oriveden kaupunki
Tampereelle avataan uusi Tesoman asema kesällä 2021. Pilottia jatkamalla voidaan kerätä kokemuksia Tesoman aseman kysynnästä ja ylläpitää liikennetarjontaa kaikilla muillakin suunnilla – sekä antaa aikaa valmistautua seuraaviin kehitysaskeleisiin ja pysyvästi lisääntyvään junatarjontaan.
Tampereen kaupunki
Lähijunapilotin viestintä onnistui todella hyvin, samoin yhteistyö pilotissa mukana olevien toimijoiden kanssa. On todella tärkeää, että pilottia jatkettaisiin, sillä koronasta johtuvat käyttäjämäärien muutokset eivät kerro koko totuutta. Julkisten kulkuvälineiden matkustajamäärä romahtivat keväällä ja edelleen käyttäjiä on vähemmän.
Juupajoen kunta